werkgroep hoofd-halstumoren hoofdtumor halstumor tumor diagnostiek behandeling controle hoofd-halsgebied

NWHHT

Nederlandse Werkgroep Hoofd-HalsTumoren

Direct naar hoofdmenu en site informatie
Huidig pad: Home

De hoofd-halstumor

Tot de hoofd-halsoncologie worden alle benigne, premaligne en maligne tumoren gerekend die boven het niveau van de sleutelbeenderen liggen, met uitzondering van de gezwellen van hersenen en ruggenmerg. Bepaalde overeenkomsten in etiologie en wijze van uitzaaiing, alsook in de methoden van diagnostisch onderzoek, behandeling en revalidatie, rechtvaardigen het tot één groep samenvoegen van de gezwellen die zich in het anatomisch en fysiologisch zo ingewikkelde hoofd-halsgebied kunnen voordoen.

In vergelijking met kwaadaardige gezwelgroei op andere plaatsen in het lichaam komt kanker in het hoofd-halsgebied in de westerse landen weinig frequent voor. Er zijn echter veel aanverwante en premaligne aandoeningen. In de gegeven omstandigheden is de differentiële diagnostiek uitgebreid en het aantal patiënten dat in dit verband moet worden onderzocht, toch vrij groot.

In dit hoofdstuk komen de volgende onderwerpen aan bod:

Terug naar top


werkgroep hoofd-halstumoren hoofdtumor halstumor tumor diagnostiek behandeling controle hoofd-halsgebied