werkgroep hoofd-halstumoren hoofdtumor halstumor tumor diagnostiek behandeling controle hoofd-halsgebied

NWHHT

Nederlandse Werkgroep Hoofd-HalsTumoren

Direct naar hoofdmenu en site informatie
Huidig pad: Home » Hoofd-halstumor

Diagnostiek en behandeling

Op initiatief van de Nederlandse Werkgroep Hoofd-Hals Tumoren (NWHHT) zijn in samenwerking met het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO en de Vereniging van Integrale Kankercentra richtlijnen ontwikkeld voor de diagnostiek, behandeling, nazorg en follow-up van patiënten met een hoofd-halstumor. In deze multidisciplinaire, 'evidence-based' richtlijnen is tevens rekening gehouden met aspecten van kosteneffectiviteit en zijn indicatoren vastgesteld die het mogelijk maken de mate van implementatie van deze richtlijnen te meten.

Terug naar top


werkgroep hoofd-halstumoren hoofdtumor halstumor tumor diagnostiek behandeling controle hoofd-halsgebied