werkgroep hoofd-halstumoren hoofdtumor halstumor tumor diagnostiek behandeling controle hoofd-halsgebied

NWHHT

Nederlandse Werkgroep Hoofd-HalsTumoren

Direct naar hoofdmenu en site informatie
Huidig pad: Home

Organisatie

De NWHHT werd in 1984 opgericht als een samenwerkingsverband van de hoofd-hals oncologische werkgroepen van de academische ziekenhuizen en categorale ziekenhuizen. De belangrijkste doelstelling van de NWHHT is het bevorderen van de kwaliteit van hoofd-hals oncologische zorg in Nederland. Een van de belangrijkste middelen hiertoe is steeds geweest het concentreren van deze zorg binnen multidisciplinaire werkgroepen (hoofd-hals oncologische centra) met een goede landelijke spreiding. Van belang is dat de leden van deze werkgroepen de zorg voor patiënten met hoofd-halstumoren als hoofdtaak hebben om voldoende expertise te kunnen opbouwen met als uiteindelijk doel een hoge kwaliteit van zorg.
In 2010 kwam de NWHHT dicht bij haar streven naar concentratie van de zorg voor de patiënt met een tumor in het hoofd-halsgebied. In 2009 en 2010 werd met en op verzoek van IGZ een nieuwe regelgeving opgesteld die centralisatie van deze zorg in gespecialiseerde (NWHHT) Hoofd-Hals Oncologische Centra moet waarborgen. De tekst werd door alle NWHHT-werkgroepen geaccordeerd.

De notitie ‘Centralisatie Hoofd Hals Oncologische Zorg' werd uitgebreid besproken in het Algemeen Bestuur (AB) van de NWHHT, waarin alle door de NWHHT erkende centra zijn vertegenwoordigd. Deze afspraken zijn eveneens besproken met Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie, de Nederlandse Vereniging voor Keel- Neus- Oorheelkunde en Heelkunde van het hoofd-halsgebied, de Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie, de Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie, de NFK, de NSvG, Stichting Klankbord en de VIKC.

Ook internationaal is er in toenemende mate consensus dat behandeling van deze tumoren dient plaats te vinden in gespecialiseerde centra.
De kwaliteit van de zorg wordt in kaart gebracht via de visitaties van de centra door de NWHHT.

Terug naar top


werkgroep hoofd-halstumoren hoofdtumor halstumor tumor diagnostiek behandeling controle hoofd-halsgebied