werkgroep hoofd-halstumoren hoofdtumor halstumor tumor diagnostiek behandeling controle hoofd-halsgebied

NWHHT

Nederlandse Werkgroep Hoofd-HalsTumoren

Direct naar hoofdmenu en site informatie
Huidig pad: Home » Organisatie

Doelstellingen

De NWHHT stelt zich ten doel de kwaliteit van de hoofd-hals oncologische zorg in Nederland te bevorderen door:

  • organiseren van wetenschappelijke vergaderingen
  • opzetten en uitvoeren van multicentrische onderzoeksprojecten
  • coördineren van wetenschappelijk onderzoek
  • interne evaluatie van patiëntenzorg d.m.v. visitaties
  • ontwikkelen van richtlijnen
  • ondersteunen van nascholing
  • versterken van de banden met buitenlandse zusterorganisaties

Het beleid om deze doelstellingen te verwezenlijken staat omschreven in de "Nota Hoofd-Hals Oncologische Zorg 2013" van de Nederlandse Werkgroep Hoofd-HalsTumoren die door alle bij de behandeling betrokken beroepsverenigingen, i.c. de Nederlandse Vereniging voor Keel-, Neus en Oorheelkunde en Heelkunde in het Hoofd-Halsgebied, de Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie en de Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie formeel is onderschreven en bekrachtigd.

Terug naar top


werkgroep hoofd-halstumoren hoofdtumor halstumor tumor diagnostiek behandeling controle hoofd-halsgebied