werkgroep hoofd-halstumoren hoofdtumor halstumor tumor diagnostiek behandeling controle hoofd-halsgebied

NWHHT

Nederlandse Werkgroep Hoofd-HalsTumoren

Direct naar hoofdmenu en site informatie
Huidig pad: Home » Organisatie

Missie 2010

Beleidsnotitie hoofd-hals oncologische zorg 2013

Inleiding

De Nederlandse Werkgroep Hoofd-Hals Tumoren (NWHHT) is in 1984 opgericht als een samenwerkingsverband van de hoofd-hals oncologische werkgroepen van de academische ziekenhuizen en de toenmalige categorale kankercentra. Het samenwerkingsverband is geformaliseerd in de vorm van een Stichting. De NWHHT heeft in 1991 haar visie op de zorg voor patiënten met hoofd-halstumoren vastgelegd in de Nota 2001. De Nota 2001 heeft gediend als basis voor de Nota 2013.

In deze beleidsnotitie komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • concentratie van hoofd-hals oncologische zorg
 • samenwerking met 1e en 2e lijn
 • infrastructuur en faciliteiten
 • financiering
 • ontwikkeling landelijke richtlijnen
 • visitatie
 • opleiding en nascholing
 • onderzoek
 • paramedische groepen
 • communicatie
 • referenties

Download de volledige nota 2013 (pdf-document, 48 kB).

Terug naar top


werkgroep hoofd-halstumoren hoofdtumor halstumor tumor diagnostiek behandeling controle hoofd-halsgebied