werkgroep hoofd-halstumoren hoofdtumor halstumor tumor diagnostiek behandeling controle hoofd-halsgebied

NWHHT

Nederlandse Werkgroep Hoofd-HalsTumoren

Direct naar hoofdmenu en site informatie
Huidig pad: Home » Paramedische werkgroep

Radiotherapeutisch laborant

Op de afdeling radiotherapie komt de Medisch Beeldvormings- en Bestralingsdeskundige (MBB-er) regelmatig in aanraking met patiënten met hoofdhals oncologie. De MBB-er is nauw betrokken bij de voorbereiding en uiteindelijke behandeling van de patiënt en ondersteunt de patiënt en hun relaties tijdens de gehele behandelingsserie. Ook geeft de MBB-er voorlichting en verifieert continue of behandelingsrichtlijnen door de patiënt worden nageleefd.

Naast het uitvoeren en voorbereiden van de behandeling is de MBB-er betrokken bij research met als doel het opheffen of verminderen van de oncologische aandoeningen door toediening van ioniserende straling en het verbeteren van behandeltechnieken.

Website Nederlandse Vereniging Medische Beeldvorming en Radiotherapie: www.nvmbr.nl

Terug naar top


werkgroep hoofd-halstumoren hoofdtumor halstumor tumor diagnostiek behandeling controle hoofd-halsgebied