werkgroep hoofd-halstumoren hoofdtumor halstumor tumor diagnostiek behandeling controle hoofd-halsgebied

NWHHT

Nederlandse Werkgroep Hoofd-HalsTumoren

Direct naar hoofdmenu en site informatie
Huidig pad: Home » HHO Centra

UMCU - MST

Naam werkgroep

Hoofd-halswerkgroep UMCU - MST

Deelnemende ziekenhuizen

A UMC Utrecht
B Medisch Spectrum Twente

Bereikbaarheid secretariaat

 

 Locatie A   Telefoon   Fax   E-mail 
 Keel-, Neus- en Oorheelkunde  088-7558890  088-  7555558  polikno@umcutrecht.nl
 Mondziekten, kaak- en    aangezichtschirurgie en
 bijzondere tandheelkunde (MKA)
 088-7557764  088-  7555504  polimka-  bt@umcutrecht.nl
 Radiotherapie  088-7558800   088-  7555560  
 Medische oncologie  088-7556303  088-  7555563  

 Locatie B   Telefoon  Fax   E-mail  
 Keel-, Neus- en
 Oorheelkunde
 053-4872230  053-4872229  kno@mst.nl
 Mondziekten, Kaak- en
 Aangezichtschirurgie
 053-4872720  053-4873162  kaakchirurgen@mst.nl

 Procedure insturen nieuwe patiënten

 Locatie A

Aanmeldprocedure Aanmelden via polikliniek KNO of MKA. Graag zo snel mogelijk de medische gegevens faxen of mailen. CD-rom met beeldmateriaal graag meegeven met de patiënt. Voor overleg is dagelijks een van de hoofd-halschirurgen bij toerbeurt bereikbaar via telefoonnummer 06-55234310.
Polikliniekdag Maandagmiddag en woensdagochtend.
Werkwijze eerste polibezoek Eén van de casemanagers neemt vóór het polibezoek contact op met de patiënt om enkele vragen te stellen en toelichting op het eerste polibezoek te geven. Patiënt wordt eerst door één van de artsen gezien, waarna meerdere specialisten (KNO-arts/hoofd-halschirurg, kaakchirurg/hoofd-halschirurg, radiotherapeut) kennis komen maken met de patiënt en overleg plaatsvindt over het diagnostisch plan, met eventueel nog aanvullende onderzoeken en/of het behandelplan. Sommige onderzoeken kunnen dezelfde dag verricht worden, voor andere wordt een nieuwe afspraak gemaakt. Patiënt maakt tijdens het polibezoek ook kennis met zijn/haar vaste contactpersoon en er wordt een Lastmeter gesprek gevoerd. Deze contactpersoon zijn voor de patiënt tijdens werkdagen bereikbaar via telefoonnummer 0655234317 of e-mailadres contactpersoonhoofdhals@umcutrecht.nl.

 Procedure insturen nieuwe patiënten

 Locatie B
 Aanmeldprocedure  Aanmelden telefonisch op de polikliniek of via
 Zorgdomein 
 Polikliniekdag  Zowel KNO als MKS heeft dagelijks polikliniek
 Werkwijze eerste
 polibezoek

 Patiënt wordt gezien door één van de artsen.
 Afspraken voor onderzoeken worden gemaakt. Sommige
 onderzoeken kunnen dezelfde dag plaatsvinden.

Link naar eigen website

UMC-Utrecht

MST

-

Terug naar top


werkgroep hoofd-halstumoren hoofdtumor halstumor tumor diagnostiek behandeling controle hoofd-halsgebied