Nederlandse Werkgroep Hoofd-Hals Tumoren

De NWHHT is een werkgroep die bestaat uit medici en paramedici die zich bezig houden met de diagnostiek, behandeling en controle van patiënten met een tumor in het hoofd-halsgebied.

MISSIE VAN DE NWHHT

De NWHHT stelt zich ten doel de kwaliteit van de hoofd-hals oncologische zorg in Nederland te bevorderen.

Doelstellingen

 • Organiseren van wetenschappelijke vergaderingen

 • Opzetten en uitvoeren van multicentrische onderzoeksprojecten

 • Coördineren van wetenschappelijk onderzoek

 • Interne evaluatie van patiëntenzorg d.m.v. visitaties

 • Ontwikkelen van richtlijnen

 • Ondersteunen van nascholing

 • Versterken van de banden met buitenlandse zusterorganisaties

Beleid

Het beleid om deze doelstellingen te verwezenlijken staat omschreven in de Nota Hoofd-Hals Oncologische Zorg 2013 van de Nederlandse Werkgroep Hoofd-HalsTumoren die door alle bij de behandeling betrokken beroepsverenigingen, i.c. de Nederlandse Vereniging voor Keel-, Neus en Oorheelkunde en Heelkunde in het Hoofd-Halsgebied, de Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie en de Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie formeel is onderschreven en bekrachtigd.

Historie

Op 8 april 1983 werd in Rotterdam de workshop “Plaveiselcelcarcinoom van de mobiele tong – mondbodem” georganiseerd. De reden van dit Rotterdamse initiatief was het feit dat men in de hoofd-halsoncologische centra in Nederland, die niet verder dan 75 km van elkaar verwijderd liggen, nauwelijks bekend was met de behandelprotocollen van de andere centra en nog minder met de resultaten van de behandeling, als deze tenminste niet reeds waren gepubliceerd. Resultaten, voor zover voor handen, waren bovendien moeilijk vergelijkbaar door gebrek aan uniformiteit in de presentatie. Dit was de eerste keer dat specialisten op het gebied van de hoofd-halsoncologie van de Nederlandse centra voor een nationale workshop bijeen kwamen.

Dit was voor een drietal KNO-artsen, Maarten de Boer en Paul Knegt uit Rotterdam en Paul Schouwenburg uit Amsterdam, aanleiding initiatieven te ontplooien om de centra bij elkaar te brengen en hun activiteiten meer te coördineren. Dit heeft in 1984 geleid tot de oprichting van de Nederlandse Werkgroep Hoofd-Hals Tumoren. De zeven Academische centra en de beide categorale kankerziekenhuizen, het AvL en de DDHK, vormden sindsdien samen de Stichting Nederlandse Werkgroep Hoofd-Hals Tumoren, de NWHHT.

Lees verder

Participanten

Participanten van de NWHHT zijn de leden van de verschillende multidisciplenaire werkgroepen Hoofd-Halsoncologie die officieel zijn erkend door de NWHHT.

Het is mogelijk om donateur te worden van de NWHHT. Op die manier kunnen geïnteresseerden op de hoogte blijven van de activiteiten van de NWHHT. Donateurs krijgen vier keer per jaar het ‘Hoofd-Hals Journaal’ toegestuurd en kunnen wetenschappelijke vergaderingen bij wonen.

Aanmelden als donateur kan via de website. U kunt dit kenbaar maken via Contact.

Bestuur

 • Prof. Dr. R.P. Takes, voorzitter

 • Prof. Dr. R. de Bree, lid

 • Dr. G.B. van den Broek, lid

 • mw. Dr.L.A. Devriese, lid

 • Prof. Dr. J.H.A.M. Kaanders, lid

 • Drs. W.H. Schreuder, penningmeester

 • mw. Dr. M.R. Vergeer, lid

 • Dr. A. Al-Mamgani

 • Drs. A.J.M. van Bemmel

 • R.J. Bun

 • mw. S.L. van Egmond

 • J. Elbers

 • mw. Dr. I. van Engen-van Grunsven

 • M. Frank

 • Drs. H. Ghaeminia

 • Dr. F.J.P. Hoebers

 • Mw. J.G.M. van den Hoek

 • Dr. M. Lacko

 • Drs. R.E. Plaat

 • Dr. A. Sewnaik

 • mw. Drs. M. Slingerland

 • J. Vister

 • Prof. dr. P.C. de Jong (1994)

 • Prof. dr. E.A. van Slooten (†) (1995)

 • Prof. dr. P. van den Broek (1999)

 • Prof. dr. J. Oldhoff (1999)

 • Prof. dr. G.B. Snow (2002)

 • Prof. dr. A. Vermey (†) (2002)

 • Prof.dr. G.J. Hordijk (2009)

 • Dr. P.P. Knegt (2009)

 • Prof. dr. I. van der Waal (2009)

 • Dr. M.F. de Boer (2010)

 • Prof. dr. F.J.M. Hilgers (2010)

 • mw. M.S.C. van Heerden (2011)

 • Prof. dr. J.L.N. Roodenburg (2014)

 • Prof. dr. C.H.J. Terhaard (2022)

Het secretariaat wordt verzorgd door:
Het financieel jaarverslag is opvraagbaar bij het secretariaat.

Adres:
e-mail: secretariaat@nwhht.nl

StudieGroep

De formele leden van de NWHHT StudieGroep zijn de medewerkers uit de centra die door de NWHHT zijn erkend als officieel NWHHT-centrum.

De belangrijkste doelstellingen van de NWHHT-SG zijn:

 • Het initiëren van multicentrische studies op het gebied van hoofd-halsoncologie in Nederland met of zonder ondersteuning van de farmaceutische industrie, met name voor die studies waarvan de verwachting is dat deze in één centrum niet haalbaar zijn.

 • Het leveren van een stimulerende bijdrage aan de voortgang van lopende multicentrische studies.

 • Het voorkomen van duplicatie van onderzoeksprojecten in de verschillende NWHHT-centra in Nederland door elkaar te informeren over lokale onderzoeksprojecten en eventueel te komen tot interlokale onderzoeksverbanden.

Jaarlijks wordt, voorafgaand aan de wetenschappelijke vergadering van de NWHHT, een bijeenkomst georganiseerd waar gerapporteerd wordt over lopend onderzoek en nieuwe studievoorstellen worden gepresenteerd.

Informatie over de onderzoeksprojecten is alleen beschikbaar voor leden.

Neem contact op

Indien u meer informatie wenst over de Nederlandse Werkgroup Hoofd-Hals Tumoren, dan kunt u via onderstaand formulier een bericht sturen aan ons secretariaat.