werkgroep hoofd-halstumoren hoofdtumor halstumor tumor diagnostiek behandeling controle hoofd-halsgebied

NWHHT

Nederlandse Werkgroep Hoofd-HalsTumoren

Direct naar hoofdmenu en site informatie
Huidig pad: Home

Paramedische werkgroep (PWHHT)

Door nieuwe chirurgische reconstructieve technieken zijn grotere resecties mogelijk geworden. Vernieuwde intensieve radiotherapeutische en chemotherapeutische behandelingen hebben hun intrede gedaan. Door de complexiteit van deze behandelingen en de daarmee samengaande morbiditeit is de vraag naar paramedische ondersteuning voor patiënten met hoofd-halstumoren toegenomen. Veel van de beperkingen in functioneren bevinden zich binnen de verschillende aandachtsgebieden van de ondersteunende paramedische disciplines.

Binnen de hoofd-halsoncologie bestaan monodisciplinair werkende werkgroepen. In 2003 is het landelijk platform van paramedici opgericht: de Paramedische Werkgroep Hoofd-Halstumoren (PWHHT).

Het doel van de PWHHT is het coördineren en stimuleren van de paramedische hoofd-hals oncologische zorg in de breedste zin van het woord. Tevens tracht de PWHHT aan te sluiten bij de algemene doelstellingen van de Nederlandse Werkgroep Hoofd- Halstumoren (NWHHT).

De werkgroep bestaat uit een vertegenwoordiging van zeven verschillende paramedische disciplines die betrokken zijn bij de zorg aan patiënten met een tumor in het hoofd halsgebied. Deze vertegenwoordigers zijn afgevaardigden uit landelijke werkgroepen. De deelnemende disciplines zijn:

Er wordt naar gestreefd om vanuit elke discipline maximaal twee leden zitting te laten nemen in de PWHHT, daarbij wordt getracht dat alle centra voor Hoofd Hals Oncologie zijn vertegenwoordigd.

Contactadres

Voorzitter PWHHT
Marianne Arts, UMC St Radboud, Poli KNO 383
Postbus 9101
6500 HB Nijmegen
e-mail: pwhht.nl@gmail.com

Terug naar top


werkgroep hoofd-halstumoren hoofdtumor halstumor tumor diagnostiek behandeling controle hoofd-halsgebied