werkgroep hoofd-halstumoren hoofdtumor halstumor tumor diagnostiek behandeling controle hoofd-halsgebied

NWHHT

Nederlandse Werkgroep Hoofd-HalsTumoren

Direct naar hoofdmenu en site informatie
Huidig pad: Home » Paramedische werkgroep

Landelijke Werkgroep Diëtisten Oncologie (LWDO)

Binnen de diëtetiek is tegenwoordig een belangrijke rol weggelegd voor de screening van de voedingstoestand van de patiënt. De voedingstoestand is voor de behandeling bij 30-50 % van de patiënten verslechterd. Een slechte voedingstoestand heeft een negatieve invloed heeft op het ziektebeloop en het resultaat van de behandeling. Tijdens de behandeling wordt gestreefd naar het opheffen van de verminderde voedingstoestand. Na de behandeling wordt gestreefd naar verbetering van de voedingstoestand. Terwijl mucositis doorgaans in de zesde week na het einde van de bestralingsbehandeling verdwijnt (in het geval van chemoradiatie meestal na zes maanden) kunnen klachten als xerostomie en smaakveranderingen een jaar na de behandeling aanwezig zijn. Xerostomie zelfs irreversibel. Een jaar na de radiotherapie kan ongeveer 20% van de patiënten alleen zacht voedsel gebruiken als gevolg van de permanente kauw- en/of slikstoornissen. Dit percentage ligt bij patiënten die chemoradiatie hebben ondergaan veel hoger, meer dan 80%. Binnen deze patiëntengroep is als gevolg van de noodzakelijke aanpassing van de voedselconsistentie een groot aantal niet in staat het lichaamsgewicht op peil te houden en langdurige begeleiding van de dietist en aanvullende voedingsmaatregelen cq bijvoeding zijn vaak noodzakelijk, ook sliktherapie door een logopedist kan een essentiële bijdrage aan het verbeteren van de voedingstoestand betekenen.

Website Nederlandse vereniging van diëtisten: www.nvdietist.nl

Terug naar top


werkgroep hoofd-halstumoren hoofdtumor halstumor tumor diagnostiek behandeling controle hoofd-halsgebied