werkgroep hoofd-halstumoren hoofdtumor halstumor tumor diagnostiek behandeling controle hoofd-halsgebied

NWHHT

Nederlandse Werkgroep Hoofd-HalsTumoren

Direct naar hoofdmenu en site informatie
Huidig pad: Home » Paramedische werkgroep

Verpleging

In de centra werken verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in de zorg voor patiënten met een oncologische aandoening in het hoofd-halsgebied. Zij plannen en coördineren de verschillende afspraken voor de patiënt. Indien nodig, wordt via de polikliniek hulp voor de thuissituatie geregeld. De verpleegkundigen begeleiden de patiënt en zijn naasten en geven adviezen over het omgaan met de gevolgen van de behandeling. Ook na de ziekenhuisopname kan men bij hen terecht met vragen over bijvoorbeeld bijwerkingen van behandelingen, informatie over hulpmiddelen of begeleiding. De verpleegkundigen verwijzen indien nodig naar andere disciplines.

Tijdens de opname is de eerstverantwoordelijk verpleegkundige van de verpleegafdeling het aanspreekpunt voor de patiënt. Deze verpleegkundige regelt de zorg die in de thuissituatie nodig is.

De Verpleegkundige Werkgroep Hoofd Hals Oncologie is een landelijke werkgroep die twee keer per jaar samenkomt om verpleegkundige ontwikkelingen binnen de hoofd-halsoncologie te bespreken en om kennis tussen de centra uit te wisselen. Elk centrum voor hoofd-halsoncologie wordt door één verpleegkundige vertegenwoordigd.

Website beroepsvereniging van zorgprofessionals Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland afdeling Oncologie (V&VN Oncologie): oncologie.venvn.nl

Terug naar top


werkgroep hoofd-halstumoren hoofdtumor halstumor tumor diagnostiek behandeling controle hoofd-halsgebied