werkgroep hoofd-halstumoren hoofdtumor halstumor tumor diagnostiek behandeling controle hoofd-halsgebied

NWHHT

Nederlandse Werkgroep Hoofd-HalsTumoren

Direct naar hoofdmenu en site informatie
Huidig pad: Home

Registratie

Kwaliteitsregistratie hoofd-halstumoren - DHNA

De zorg voor patiënten met een hoofd-halstumor is in Nederland goed geregeld. Wat op dit moment nog ontbreekt, is een goede registratie van de kwaliteit van zorg. In de Dutch Head and Neck Audit (DHNA) proberen we deze kwaliteit te meten met als doelstelling het ontwikkelen van stuurinformatie op basis van de geleverde ketenkwaliteit en - doelmatigheid aan patiënten met maligniteiten in het hoofd-halsgebied. De kwaliteitsregistratie wordt uitgezet in 14 hoofd-halscentra en hun preferred partners.

Om de kwaliteit te meten zijn er indicatoren ontwikeld vanuit drie verschillende perspectieven: medisch, paramedisch en patiëntenperspectief. Tevens is er een registratiesysteem ontwikkeld in samenwerking met MRDM, hierin wordt de benodigde data geregistreerd voor het berekenen van de indicatoren. De data hiervoor is afkomstig van zowel patiënten (middels patiënvragenlijsten) als zorgverleners.

Het project is opgezet in samenwerking met de NWHHT, PWHHT, CZ, NFU, IQ healthcare en de patiëntenvereniging HOOFD-HALS. 

Terug naar top


werkgroep hoofd-halstumoren hoofdtumor halstumor tumor diagnostiek behandeling controle hoofd-halsgebied