Openbare verdediging proefschrift, 19 februari 2021

Op vrijdag 19 februari 2021 om 14:30 uur verdedigt Jan-Willem Wetzels zijn academisch proefschrift: “Improving masticatory function in edentulous oral cancer patients”, ter verkrijging van de graad van doctor aan de Radboud Universiteit Nijmegen, op gezag van de Rector Magnificus prof. dr. J.H.J.M. van Krieken, volgens besluit van het College van Decanen

 

Promotores: prof. dr. M.A.W. Merkx, prof. dr. R. Koole (UMCU), prof. dr. G.J. Meijer

Copromotor: dr. C.M. Speksnijder (UMCU)

Manuscriptcommissie: prof. dr. H. de Bruyn, prof. dr. R.P. Takes, prof. dr. A. Vissink (UMCG)

 

Locatie: Senaatszaal Aula van de Radboud Universiteit, Comeniuslaan 2, Nijmegen

In verband met COVID-19 maatregelen is de promotie uitsluitend op uitnodiging fysiek bij te wonen.

Link online promotie: www.ru.nl/aula/livestream/senaatszaal

Korte samenvatting:

NL titel: Het verbeteren van de kauwfunctie van tandeloze mondkanker patiënten.

De meerderheid van de patiënten die voor mondkanker worden behandeld, zijn tandeloos. Bij deze patiënten is het vaak moeilijk om een normaal kunstgebit te maken na oncologische behandeling, wat kan leiden tot kauw- en voedingsproblemen. Dit proefschrift onderzocht de invloed van plaatsing van implantaten en een klikgebit op de kauwfunctie van tandeloze patiënten met mondkanker. De resultaten laten zien dat patiënten die implantaten ontvangen, vaker een kunstgebit krijgen. Een klikgebit zorgt voor een betere kauwfunctie dan een normaal kunstgebit, omdat de bijtkracht hoger is en er minder problemen zijn met vast voedsel en voedselkeuze. Verder blijkt dat wanneer implantaten direct worden geplaatst tijdens de tumorchirurgie, meer patiënten een kunstgebit krijgen, en deze sneller wordt gemaakt dan wanneer de implantaatplaatsing later plaatsvindt. Hoewel de totale kosten van de rehabilitatie stijgen, verlaagt directe implantaatplaatsing de kosten per patiënt, terwijl de betrouwbaarheid vergelijkbaar is met uitgestelde plaatsing.Thesis Wetzels – Improving Masticatory Function