Radboud UMC-Rijnstate

Radboud Universitair Medisch Centrum

HOOFD-HALS WERKGROEP NIJMEGEN-ARNHEM

Bereikbaarheid secretariaat

Lokatie A Telefoon Fax
Centrum Hoofd-Halsoncologie KNO 024-3615124 024-3614951
Mondheelkunde / Kaakchirurgie 024-3613801 024-3541165
Radiotherapie 024-3614506 024-3619652
Interne Oncologie 024-3614455 024-3540788
Lokatie B Telefoon Fax
KNO-oncologie 088-0056280 088-0056256
Mondheelkunde / Kaakchirurgie 088-0057155 088-0057195
Radiotherapie 026-3712412 026-3712430
Interne Oncologie 088-0056807 088-0056809

Procedure insturen nieuwe patiënten

Aanmeldprocedure Patiënt kan per fax aangemeld worden. Hiervoor kan het fax-verwijsformulier van de website gebruikt worden (zie link hieronder; verwijsinformatie Centrum Hoofd Hals Oncologie). Graag ontvangen wij in aanvulling daarop ook de relevante informatie en uitslagen van reeds verrichte diagnostiek. Overleg met een hoofd- halschirurg is mogelijk via het telefoonnummer van het Centrum voor Hoofd- Halsoncologie (024-3615124) .
Polikliniekdag Dinsdag
Werkwijze eerste polibezoek Bij een bezoek aan dit spreekuur proberen wij benodigd vervolgonderzoek zo veel mogelijk op dezelfde dag te plannen. Houdt u er dan ook rekening mee dat het bezoek tot in de middag kan duren. Niet alle soortenonderzoek kunnen op de zelfde dag gerealiseerd worden. Soms is het dan ook nodig om daags erna terug te komen voor bijvoorbeeld een röntgenonderszoek of scan.

Bij aankomst meldt u zich bij de receptie. De verpleegkundige haalt u daarna in de wachtkamer op en geeft uitleg over het verloop van de dag. Afhankelijk van de aandoening waarvoor u verwezen bent, wordt u vervolgensgezien door een arts van de afdeling Keel-, Neus- en Oorheelkunde (KNO) of Mond-, Kaak- en aangezichtschirurgie (MKA). Deze zal de informatie van het verwijzend ziekenhuis met u bespreken en u zelf ook willen onderzoeken. Ervaren specialisten van de afdelingKNO, MKA en Radiotherapie kijken vervolgens mee om waar nodig aanvullingen te kunnen geven vanuit hun eigen specialisme. Op deze manier proberen wij zo snel mogelijk tot een complete diagnose te komen.