UMCU MST

Universitair Medisch Centrum Utrecht / Medisch Spectrum Twente

HOOFD-HALS WERKGROEP UMCU-MST

Bereikbaarheid secretariaat

Locatie A  Telefoon  Fax  E-mail
Keel-, Neus- en Oorheelkunde  088-7558890  088-  7555558  polikno@umcutrecht.nl
Mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie en
bijzondere tandheelkunde (MKA)
 088-7557764  088-  7555504  polimka-bt@umcutrecht.nl
Radiotherapie  088-7558800   088-  7555560
Medische oncologie  088-7556303  088-  7555563
Locatie B Telefoon Fax E-mail
Keel-, Neus- en
Oorheelkunde
 053-4872230  053-4872229  kno@mst.nl
Mondziekten, Kaak- en
Aangezichtschirurgie
 053-4872720  053-4873162  kaakchirurgen@mst.nl

Procedure insturen nieuwe patiënten –  Locatie A

Aanmeldprocedure Aanmelden via polikliniek KNO of MKA. Graag zo snel mogelijk de medische gegevens faxen of mailen. CD-rom met beeldmateriaal graag meegeven met de patiënt. Voor overleg is dagelijks een van de hoofd-halschirurgen bij toerbeurt bereikbaar via telefoonnummer 06-55234310.
Polikliniekdag Maandagmiddag en woensdagochtend.
Werkwijze eerste polibezoek Eén van de casemanagers neemt vóór het polibezoek contact op met de patiënt om enkele vragen te stellen en toelichting op het eerste polibezoek te geven. Patiënt wordt eerst door één van de artsen gezien, waarna meerdere specialisten (KNO-arts/hoofd-halschirurg, kaakchirurg/hoofd-halschirurg, radiotherapeut) kennis komen maken met de patiënt en overleg plaatsvindt over het diagnostisch plan, met eventueel nog aanvullende onderzoeken en/of het behandelplan. Sommige onderzoeken kunnen dezelfde dag verricht worden, voor andere wordt een nieuwe afspraak gemaakt. Patiënt maakt tijdens het polibezoek ook kennis met zijn/haar vaste contactpersoon en er wordt een Lastmeter gesprek gevoerd. Deze contactpersoon zijn voor de patiënt tijdens werkdagen bereikbaar via telefoonnummer 0655234317 of e-mailadres contactpersoonhoofdhals@umcutrecht.nl.

Procedure insturen nieuwe patiënten –  Locatie B

 Aanmeldprocedure  Aanmelden telefonisch op de polikliniek of via
Zorgdomein
 Polikliniekdag  Zowel KNO als MKS heeft dagelijks polikliniek
 Werkwijze eerste
polibezoek
 Patiënt wordt gezien door één van de artsen.
Afspraken voor onderzoeken worden gemaakt. Sommige
onderzoeken kunnen dezelfde dag plaatsvinden.

Deelnemende ziekenhuizen

  • UMC Utrecht

  • Medisch Spectrum Twente

Links