Op donderdag 31 augustus 2017 promoveert Ingeborg van der Meulen aan de Universiteit van Utrecht op het proefschrift: Nurse-led Psychosocial Interventions in Follow-up Care for Head and Neck Cancer Patients. De promotie vindt plaats om 10.30 uur in het Academiegebouw te Utrecht.

Promotor: Prof. Dr. R. Koole
Copromotoren: Dr. W.J.G. Ros, Dr. A.M. May-de Groot