Inhoudsopgave_thesis_Sorina Simon

Op donderdag 28 maart 2024  promoveert Sorina Simon aan het MUMC+ te Maastricht op het proefschrift New Insights into the Diagnostic Workup of Oropharyngeal Dysphagia in Head and Neck Cancer Patients:  Integration of Fiberoptic Endoscopic Evaluation of Swallowing and Patient-reported Outcome Measures for Clinical Decision Making

De promotie vindt plaats om 10.00 uur.

Mensen met interesse zijn welkom in de Aula (Minderbroedersberg 4-6, 6211 LK Maastricht)of kunnen meekijken via YouTube link Maastricht University PhD Defenses – YouTube

Promotor:
eerste promotor: dr. L.W.J. Baijens, KNO-arts, Maastricht UMC+

tweede promotor: prof. dr. B. Kremer, vakhoogleraar Keel-, Neus- en Oorheelkunde, ErasmusUMC Rotterdam

Co-promotor:
dr. B. Winkens, universitair hoofddocent, capaciteitsgroep Methodologie en Statistiek, faculteit gezondheid, geneeskunde en levenswetenschappen (FHML), Maastricht University

Naam voorzitter beoordelingscommissie: prof. dr. D.M.A.E. Jonkers, directeur NUTRIM (School of Nutrition and Translational Research in Metabolism), Maastricht University

Namen leden beoordelingscommissie:
prof. dr. M.W.M. van den Brekel, vakhoogleraar Keel-, Neus- en Oorheelkunde,  Antoni van Leeuwenhoek
prof. dr. dr. P.A.W.H. Kessler, vakhoogleraar Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie, Maastricht UMC+
L. van der Molen, logopedist, Antoni van Leeuwenhoek

Voor de Corona:

-Prof Daisy Jonkers voorzitter NUTRIM

-Prof Michiel van den Brekel AVL hoofd-halschirurgie

-Prof Peter Kessler MKA MUMC+

-Dr Lisette van der Molen AVL logopedie

-Dr Martin Lacko KNO MUMC+

-Dr Miguel Palm radiologie MUMC+