Hoofd-Hals Zorgpaden in HiX in het Antoni van Leeuwenhoek: minder registratielast en meer tijd voor de patiënt

 

Vanaf vandaag gaat de tumorwerkgroep Hoofd-Hals in Antoni van Leeuwenhoek werken met Zorgpaden geïntegreerd in HiX. Een Zorgpad is het zorgproces dat elke patiënt vanaf diagnose tot en met follow-up in het AVL doorloopt. Op basis van dit zorgproces is per diagnose een aparte workflow in HiX gebouwd. Voor elk contactmoment met de patiënt is – voor de tumorwerkgroep Hoofd-Hals –  bepaald wat er moet worden vastgelegd in HiX. HiX is daardoor intuïtief opgebouwd, dit betekent dat de registraties op het zorgproces zijn afgestemd. Stel: bij het eerste consult wil de arts het medische beleid uitzetten. Op basis van de diagnose die is ingevoerd in HiX worden alle aanvragen automatisch klaargezet. De arts controleert, past aan waar nodig en zet in enkele klikken alle onderzoeken die plaatsvinden uit.

 

Bekijk hier het HiX animatiefilmpje voor uitleg hoe het werkt

 

Tijdswinst

Door de aanpassing in HiX wordt de registratielast voor de Hoofd-Hals tumorwerkgroep minder. Dit levert tijdswinst op, waardoor er meer tijd overblijft voor de patiënt.  Daarnaast kan de patiënt goed gevolgd worden in het zorgproces en zorgt deze werkwijze ervoor dat kwalitatief betere data wordt vastgelegd. Tijdens consultvoering worden gegevens in HiX zodanig vastgelegd dat deze direct bruikbaar zijn voor de DICA-aanlevering (DICA maakt de kwaliteit van zorg inzichtelijk met betrouwbare vergelijkingen en analyses).

 

De komende weken worden de effecten van Zorgpaden in HiX gemeten en geëvalueerd. In oktober 2020  volgt op basis van die informatie een besluit over de verdere uitrol naar de andere tumorwerkgroepen in het Antoni van Leeuwenhoek.