Geachte leden van de NWHHT,

Mede namens mijn promotores en mijn copromoter wil ik u graag op de hoogte stellen van mijn geplande promotie op 28 oktober 2020 om 16.15 uur. Vanwege de maatregelen rondom COVID-19, zal dit een besloten bijeenkomst zijn welke wel online te volgen is via deze link: https://www.rug.nl/about-ug/latest-news/events/promoties/digital-phd-ceremony

Het proefschrift is getiteld ‘The assessment of oral squamous cell carcinoma, a study on sentinel lymph node biopsy, lymphatic drainage patterns and prognostic markers in tumor and saliva’.

Het proefschrift is online beschikbaar via deze link: https://www.publicatie-online.nl/publications/k-boeve/

Een deel van de data in dit proefschrift is tot stand gekomen door samenwerking binnen de NWHHT themagroep N0 hals-lymfklierdiagnose.

Hoogachtend,

Koos Boeve

J. Boeve MD, PhD-student & arts-assistent MKA-chirurgie

Afdelingen Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie en Pathologie

Universitair Medisch Centrum Groningen│Hanzeplein 1 (bezoekadres)

Kamernummer G1.19│Huispostcode EA10│Postbus 30001│9700 RB Groningen

Tel: (+31) 50 361 9559 │ Email: j.boeve@umcg.nl

cid:image001.jpg@01D2CF10.61A93070