Dankzij financiële steun van de René Vogels Stichting zal de Nederlandse Vereniging voor Oncologie in staat zijn om voor 2016 een aantal beurzen beschikbaar te stellen aan jonge onderzoekers. De deadline voor aanvragen hiervoor zijn 1 maart 2016 en 1 september 2016. De René Vogels beurs is bedoeld om de onderzoeker in staat te stellen ervaringen op te doen c.q. technieken aan te leren, die van belang zijn in het kader van reeds lopend oncologisch onderzoek (fundamenteel of klinisch).
Procedure:
Aanmelding per mail (bij voorkeur in 1 pdf, getiteld uwnaam_mrt2016.pdf) vóór 1 maart 2016 naar info@renevogelsstichting.nl.
De volgende informa tie dientte worden verstrekt (in Nederlands of Engels):
  • beschrijving van het onderzoek (met in ieder geval: vraagstelling, primaire einddoel, methodologie, poweranalyse; max 4 A4)
  • doel van de reis en belang voor het lopend onderzoek
  • kritische literatuuranalyse betreffende de meerwaarde van het voorgestelde project, inclusief methoden
  • onderbouwing van de keuze van het te bezoeken instituut/afdeling/groep (bijv. waarom niet in Nederland)
  • begroting
  • aanbevelingsbrief van de vakgroepvoorzitter
  • een uitnodigingsbrief van het te bezoeken instituut
  • curriculum vitae
De aanvraag moet mede door de projectleider zijn ondertekend.
De beurswinnaars verplichten zich om na afloop van hun reis een verslag te schrijven voor de René Vogels Stichting. Bij gebleken geschiktheid en plaats zal dit verslag
op de website van de NVvO worden geplaatst of in Kanker Breed, het tijdschrift van de NVvO.
Meer informatie:
en